شنبه 26 می 2018

راهنمای خرید دستگاه فشار سنج خون

فشار خون در واقع نیرویی است که خون از طریق آن مواد غذایی را به اعضای مختلف بدن می رساند. کار این پماژ خون بر عهده عضو مهمی بدن یعنی قلب است. این میزان در افراد جئان و سالم تقریبا ثابت است و ممکن است به دلیل فشار های روحی و جسمی وارد شده بر... ادامه مطلب