پن کارت

 

 

 

1- پن کارت چیست ؟

پن کارت اعتباری است که به عنوان پول نقد، در حساب کاربری خود پس از نهایی شدن سفارش دریافت خواهید کرد.

2- ارزش ۱ پن کارت چقدر است؟

یک عدد پن کارت معادل ۱۰۰۰ تومان می باشد.

3- در هر خرید چه میزان از اعتبار پن کارت را میتوان استفاده کرد؟

پن کارت های دریافتی به صورت کامل در خرید بعدی قابل استفاده هستند. 
مثال: در صورتی که شما ۱۰ پن کارت در خرید گذشته به دست بیاورید، می توانید مبلغ ۱۰ هزار تومان در خرید بعد تخفیف بگیرید.

4- آیا پن کارت قابل انتقال به شخص دیگری می باشد؟

خیر - امکان انتقال پن کارت بین حساب های کابری وجود ندارد.

5- مدت زمان استفاده از پن کارت چقدر است؟

پن کارت تاریخ انقضا ندارد و شما میتوانید در هر خرید از پن کارت های قبلی خود استفاده نمایید.